Frågor från en barnpedagog i förskolan

Vi blir ibland kontaktade av barnpedagoger som arbetar inom förskolan. Frågorna varierar, och här under ser du ett exempel, samt vårt svar längst ner.

“Har flera frågor då jag är barnpedagog på en förskola. Jag och mina kollegor har förstått att flera föräldrar läst boken och nu vill köra metoden för att få blöjfria barn fort.
1. Ligger det någon vetenskaplig forskning bakom metoden eller handlar det bara om egen erfarenhet? För barn är ju otroligt olika och det som funkar för era barn funkar för era barn så att säga. Jag undrar också hur ni i så fall tar ansvar för att andra barn kan bli stressade av metoden?
2. Hur är det tänkt att det ska fungera på annan plats än i hemmet? Vi har aldrig haft så mycket nerkissat och nerbajsat på förskolan som nu sen metoden spridit sig bland föräldrar. Vi ser också att barnen ”misslyckas” gång på gång. Det är inte roligt för dem att vakna nerkissade varje dag eller varje gång kissa/bajsa ner sig på gården. Barnen blir ledsna och gråter, något vi inte anser nödvändigt.
3. Varför är det viktigt överhuvudtaget att bli blöjfri snabbt? Varför får det inte ta den tid det tar?
4. Har ni förståelse för barns utveckling och att den ser väldigt olika ut? Varför stressa ett barn som uppenbarligen inte är redo? Vi anser t.ex. att ett barn är redo att vara helt blöjfri först när det själv kan känna och tala om att det behöver gå på toaletten, inte när det kan hålla sig en stund. Det är skillnad på de resonemangen.

Förväntar mig att ni tar ett ansvar och svarar på dessa frågor samt ev följd frågor.

Anonymiserat namn, Barnpedagog”

 

Vårt svar:

Hej,
Tack för dina frågor 🙂

Vi ska göra vårt bästa för att svara på dem. Det bästa vore om du läste boken – då kommer du få en helt komplett bild och förståelse. Men tills dess skriver vi gärna här 🙂

Rekommenderar dig att även ta en titt på vår hemsida, där finner du mycket bra information kring metoden, oss, och hur vi tänker.

Boken är dels baserad på våra egna erfarenheter, men framför allt på mängder av research från forskning, artiklar och böcker, till att prata med förskolepersonal, urologer och forskare. Det ligger ett stort arbete bakom boken, och du hittar alla referenser här: https://www.blojfri.se/referenser/

Sedan lanseringen år 2015 har metoden använts av över 100 000 familjer, och rekommenderas på många BVC-mottagningar i hela landet. Vilket är fantastiskt. Men givetvis fungerar inte metoden för alla föräldrar och barn. Detta är vi tydliga med både i boken och på vår hemsida. Se fråga 13 här: https://www.blojfri.se/potträning-på-3-dagar Till syvende och sist är det föräldrarnas ansvar att avgöra om metoden är något som passar dem och deras barn.

Stress och potträning hör inte ihop. Inte på något sätt. Vi har skrivit vår syn på saken under fråga 6, på samma länk som ovan. Kortfattat skriver vi att vår metod absolut inte handlar om att barnet ska ”klara av” potträningen på tre dagar, eller att pressa fram ett resultat. Istället handlar det här om att ge potträningen dedikerad tid och plats i sitt liv. Att verkligen ge barnet en chans att kunna ta till sig den nya kunskapen.

Potträning utanför hemmet är, för en del barn, ett stort steg. Därför har vi i boken lagt speciellt fokus på hur man som förälder kan agera när det gäller förskolan – eftersom de flesta svenska barn tillbringar mycket tid där. I boken poängterar vi hur viktigt det är med dialogen med pedagogerna, samt med alla förberedelser man kan göra. Vi förser även föräldrarna med extra material, som de kan ge till förskolan för att på så vis skapa en gemensam förståelse/utgångspunkt för hur barnet bäst kan bli hjälpt.

Även om vår metod funnits i Sverige sedan 2015 är det många förskolor som inte hört talas om den, eller tror att den handlar om någonting annat än vad den faktiskt gör – och det kan leda till en del missförstånd mellan föräldrar och pedagoger. Vi arbetar faktiskt på grunderna till en kurs för förskolor, som vi siktar på att lansera innan nästa sommar.

Potträning ska absolut få ta den tid det tar. Men för många familjer så blir potträningsperioden väldigt utdragen och påfrestande när man använder det ”traditionella” tillvägagångssättet, d.v.s. barnet sitter på pottan en stund varje dag och däremellan använder blöjor. Många hamnar i svåra situationer med pottvägran och konflikter runt pottan. Anledningarna är flera, men centralt är att det sättet inte är särskilt pedagogiskt upplagt för barnet, utan det handlar mer om vad som är mest bekvämt för oss vuxna. Det vi förmedlar i boken är ett mer pedagogiskt tillvägagångssätt som hjälper barnet att greppa den nya kunskapen betydligt lättare än vid traditionell potträning. Ett sätt som lär barnet att lyssna till sin kropp och agera på dess behov. För det är ju det som är målet. En naturlig konsekvens av detta är att det för många familjer går väldigt snabbt att bli av med blöjorna.

Ett problem i dagens samhälle, på grund av vilseledande reklam från blöjindustrin (som pågått sedan 60-talet), är att det är få föräldrar som vet om att det ens är möjligt att potträna på kort tid, eller att man kan börja tidigt. Den ”allmänna” uppfattningen är att man ska vänta till ”barnet är redo” – fast det är ingen som kan säga vad det innebär. Man har forskat på detta sedan 60-talet utan att kunna enas om några enhetliga riktlinjer. Blöjindustrin sprider fler myter, och i boken går vi igenom dem och bryter ner dem en efter en. Vi har också samlat en del information i denna populära artikel: https://www.blojfri.se/potträning

Vi har full förståelse för barns utveckling, och att den ser olika ut. Men ett barns förmåga att lära sig känna igen sina kroppsliga signaler och att agera på dessa, är inget utvecklingssteg i sig, eller något man måste ”vara redo” för innan man kan börja. Det är något som barnet lär sig genom att träna på det, och det kan barn lära sig mycket tidigt. Det finns forskningsrapporter om detta.

Återigen så hör stress och potträning inte ihop. Om barnet och/eller föräldrarna blir stressade så är det bäst att hitta en alternativ väg framåt.

Hoppas vi har kunnat ge dig en annan bild av det vi arbetar med och hur vi tänker. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor. 🙂